Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Izglītības programmas

Ogres 1. vidusskolas licencētās izglītības programmas iespējams apskatīt Valsts Izglītības informācijas sistēmas datu bāzē. Skolas mājas lapā sniedzam īsu pārskatu par skolas piedāvātajām izglītības programmām.

Pamatizglītības programma

2022./23. mācību gadā 1. - 9. klasē tiek īstenota jaunajam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstoša pamatizglītības programma. Ar programmu var  iepazīties šajā saitē.

Specialās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

2022./23. mācību gadā 1. - 9. klasē tiek īstenota jaunajam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstoša speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Ar programmu var  iepazīties šajā saitē.

Vispārējās vidējās izglītības progamma

2022./23. mācību gadā 11.  - 12. klasē tiek īstenota jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam atbilstoša vispārējās vidējās izglītības programma. Stundu plāns katram skolēnam tiek veidots indivduāli; ar programmu var iepazīties šajā saitē.