Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Karjeras atbalsts

Karjeras izglītības programma 1.-12.klasēm

Karjeras izglītības plāns 1.-12.klasēm 2022./2023.m.g.

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks,
franču cariere–izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • izprast sevi;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājas puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumu.

Jaunieti! Apskaties, kas Tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru

Individuālās karjeras konsultācijas

Ko jautāt pedagogam karjeras konsultantam?

KĀ IZZINĀT SEVI?

 • Kā uzzināt savas stiprās puses?
 • Vai izvēlētā profesija der man?
 • Es nezinu, ko es gribu…
 • Es nevaru pieņemt lēmumu…

KĀ SASNIEGT MĒRĶI?

 • Kā veiksmīgi mācīties un pabeigt skolu?
 • Kā atrast mērķi?
 • Kā pārvarēt bailes?
 • Kas man var palīdzēt?

KO DARĪT PĒC 9.KLASES?

 • Kur atrast informāciju par izglītības iestādēm?
 • Kādus iestājpārbaudījumus ir jākārto?
 • Kuru novirzienu izvēlēties ģimnāzijā?
 • Vai es varu kļūt par…?

KO DARĪT PĒC 12. KLASES?

 • Kāpēc par karjeru ir jādomā skolā?
 • Vai obligāti jāstudē?
 • Kur studēt pēc vidusskolas absolvēšanas?
 • Kur Latvijā vai ārzemēs var iegūt … profesiju?
 • Kā runāt ar vecākiem par savu nākotnes izvēli?

KĀ ATRAST DARBU?

 • Kā atrast darbu vasarā?
 • Kādas profesijas ir pieprasītākās Latvijā un pasaulē?
 • Vai profesija, kura man patīk, ir pieprasīta?
 • Kā uzrakstīt CV?
 • Kāda ir darba alga?
 • Kādi ir darba pienākumi?

 KO VAR IEGŪT ATNĀKOT PIE MANIS?

 • Labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības.
 • Iegūt rīcības plānu- ko pilnveidot, ko darīt tālāk?
 • Saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē.
 • Uzzināt , kur meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Piesakies: 3414.kab., e-klases pastā, dace.rateniece@ogres1v.lv

Ogres 1. vidusskolas karjeras konsultants Dace Rateniece

 

Karjeras atbalsts skolēniem

PAŠIZPĒTES TESTI

IZZINI SEVI!

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi: izprast savas interesesvērtībasprasmesspējasmotivācijupriekšrocības. Izzinot sevi, tev būs arī vieglāk atlasīt ar karjeru saistītu informāciju, izvērtējot to, kas der tieši tev. Šī informācija palīdzēs tev noskaidrot tavas karjeras alternatīvas un noderēs dažādos tavas profesionālās dzīves pārejas posmos.

Daudzveidīgo spēju tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php

Personības tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php

Karjeras tests: http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

Dž. Hollanda tests personības tipa noteikšanai: https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

Testi par karjeras izvēli, personību, interesēm: https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/

KARJERAS IESPĒJU IZPĒTE

Karjeras vērtību tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests3_1.php

Darba vides izvēles tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests6_1.php

Profesiju dažādība: http://www.profesijupasaule.lv/

Jauniešu palīgs karjeras izvēlē – PROFOLIO: https://profolio.lv/home

Noderīgas saites un citi karjeras resursi: https://karjerasmateriali.lv/noderigas-saites-un-citi-karjeras-resursilikumi-noteikumi-un-strategijas-par-karjeras-attistibu-2/

ATRODI VIRZIENU

Interešu tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?: http://www.niid.lv/tests/testi/tests7_1.php

Profesiju pielaikotājs: https://www.careerexplorer.com/career-test/

 

IZGLĪTĪBAS IESPĒJU IZPĒTE

Izglītības sistēma Latvijā: http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija

Nacionālā izglītības iespēju datubāze: http://www.niid.lv/

Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs: http://www.niid.lv/infodienas

Skolu un studiju TOPs: https://www.prakse.lv/top

Izglītības iespējas Eiropā: https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

Studiju ceļvedis Eiropā: https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/nac_datubazes/

Izglītības centra Durbe piedāvājums mācībām ārzemēs: http://www.durbe.edu.lv/lv/macibas-arzemes

Bezmaksas augstākā izglītība ārzemēs: http://ergoeducation.com/lv/about/news

Mācības ārzemēs: https://meridian.lv/macibas-arzemes

Studijas ASV: https://educationusa.state.gov/

 

Pedagogiem

Ieteikumi pedagogiem:

 • saskatīt, ka nav “sliktu skolēnu”, bet ir jomas, kas skolēnam padodas labāk, to ietekmē viņa personības tips un dabas dotie talanti;
 • pievērst uzmanību, kuros mācību priekšmetos skolēnam ir dotumi un visaugstākie sasniegumi;
 • kliedēt stereotipus par “veco labo” pieeju: skolēns ir labs, ja viņš gūst augstus sasniegumus visos mācību priekšmetos;
 • mudināt skolēnus maksimāli ieguldīt darbu savu dabas dotumu un stipro pušu attīstīšanā;
 • palīdzēt skolēnam izvērtēt savas gaidas un saprast, vai tas, ko “es gribu”, ir arī tas, ko “es spēju”;
 • izskaidrot skolēniem, ka pirmais solis karjeras izglītībā ir sevis izzināšana, kas ietver arī temperamenta apzināšanu, saprotot, ka katram temperamentam var pielāgot atbilstošu profesionālo jomu;
 • izskaidrot skolēniem, ka radoša pieeja ir viena no veiksmes atslēgām karjeras attīstībā jebkurā profesionālajā jomā, tādēļ radošuma izmantošana ir īpaši svarīga karjeras izglītības satura apguvē;
 • aicināt palīgā profesionāļus, kas pārzina karjeras vadības jomu.

I.Lemešonoka “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā”

 

Metodiskie materiāli:

 • KIPNIS metodikas:

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kipnis_metodiskie_materiali/

 • Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets "Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā":

https://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf

 • Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.
 • “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” Rokasgrāmata skolotājiem. I.Lemešonoka. Apgāds Zvaigzne ABC, 2018.

 

Vecākiem

 Nacionālā izglītības iespēju datubāzē niid.lv

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv atrodama informācija par izglītības iespējām Latvijā –gan par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādēm, gan visdažādākajiem profesionālās pilnveides kursiem. Informāciju iespējams atlasīt gan pēc bērna interesēm, gan pēc līdz šim iegūtās izglītības un citiem parametriem.

niid.lv atrodami arī noderīgi materiāli par karjeras plānošanas iespējām skolas laikā, ko vecāki var izpētīt kopā ar bērnu, runājot par karjeras tēmām. Karjeras orientēšanās karte, salokāms origamo palīgs karjeras plānošanā – sadaļā infografikas lejupielādei pieejama virkne skaidrojošu un noderīgu materiālu. Vietnē pieejami arī dažādi interaktīvi rīki: e-konsultantācijasdigitālais asistents un karjeras izvēles testi.

Video lekcijas un informatīvie materiāli

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas viaa.gov.lv sadaļā Karjeras atbalsts vienkopus atrodamas gan noderīgas video lekcijas par karjeras plānošanas jautājumiem, gan dažādi metodiski materiāli, kas būs interesanti gan vecākiem, gan bērniem.

Video materiālos var atrast padomu, kā ar bērnu dažādās situācijās runāt par karjeru, kā arī atrodami vērtīgi karjeras konsultantu padomi gan profesijas izvēles jautājumos, gan plānojot pirmos soļus studijām augstskolā.

Bērns vēlas nodarboties ar ko tādu, par ko jums vai nu nav priekšstata, vai arī Jums liekas, ka tas īsti nav piemērots darbs Jūsu bērnam. https://www.youtube.com/watch?v=_kv-J2qEuO8&feature=youtu.be

Bērns vēlas apgūt profesiju sev interesējošā jomā, nevis kā to iecerējuši vecāki - pavisam citā jomā, tādā, kura bērnam neinteresē. https://www.youtube.com/watch?v=DPZGzVYcKfE&feature=youtu.be

Bērns vēlas apgūt profesionālo izglītību, apgūt praktiskas ievirzes profesiju, darīt to, kas viņam labi padodas, bet vecāki iecerējuši, ka bērns varētu studēt augstskolā, ārzemēs, kļūt par uzņēmēju. https://www.youtube.com/watch?v=DPZGzVYcKfE&feature=youtu.be

Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”  palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Grāmata ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā. https://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

Grāmata "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem" (autore I.Lemešonoka). Pieejama: Zvaigzne ABC (iegādājama grāmatu veikalos, internetveikalā un kā e-grāmata).

Karjeras konsultantes Intas Lemešonokas padomi vecākiem sava bērna karjeras izvēles veicināšanā:

https://www.youtube.com/watch?v=PNu-2bE1XCM&feature=youtu.be

„Pašvadītas mācīšanās ceļvedis”:

https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d79e112dfe51e169099cc/1602058731707/Vecakiem_PM+celvedis.pdf

„Izglītības ceļvedis 2021”: