Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Rekvizīti

Maksātājs:

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Brīvības iela 33, Ogre, LV- 5001
LV90000024455
Valsts kase, TRELLV22
LV25 TREL 9800 8907 4021 0

Rēķinā jābūt norādītam:

preču/ pakalpojuma saņēmējs
OGRES 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 90000024968
(reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)

Piegādes adrese:

Zinību iela 3, Ogre
(ja prece tiek piegādāta)