Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Vadības komanda

Ilze Butevica - direktore

 • Tālrunis: 26412443
 • E-pasts: ilze.butevica@ogres1v.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1115

Iveta Bodeka - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 1. - 3. kl.

 • Tālrunis: 27877841
 • E-pasts: iveta.simanska@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 2313

Linda Andžāne - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 4. - 7. kl.

 • Tālrunis: 27734689
 • E-pasts: linda.andzane@ogres1v.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 2307

Liene Trūpa - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā  8.-9. un 11. - 12. kl.

 • Tālrunis: 26700630
 • E-pasts: liene.trupa@ogres1v.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 3108

Ināra Voitkāne - direktora vietniece metodiskajā darbā

 • Tālrunis: 20233684
 • E-pasts: inara.voitkane@ogres1v.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 3216
Juris Daļeckis

Juris Daļeckis - direktora vietnieks informātikas jautājumos

 • Tālrunis: 26382628
 • E-pasts: o1v@ogres1v.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1105

Valdis Silovs - direktora vietnieks audzināšanas darbā un interešu izglītībā

 • Tālrunis: 20063513
 • E-pasts: valdis.silovs@ogres1v.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1501

Einars Kancāns - direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

 • Tālrunis: 26133785
 • E-pasts: einars.kancans@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: 2224