Karjeras izglītība

Karjeras izglitibas gramatas

Karjeras izglītības programma 1. – 12. klasēm

Karjeras izglītības plāns 1. – 12. klasēm 2022./2023.m.g.

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere – izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • izprast sevi;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājās puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumus.

Jaunieti, izpēti, kas Tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru!

Individuālās karjeras konsultācijas

Ko jautāt pedagogam karjeras konsultantam?

Kā izzināt sevi?

 • Kā uzzināt savas stiprās puses?
 • Vai izvēlētā profesija der man?
 • Es nezinu, ko es gribu…
 • Es nevaru pieņemt lēmumu…

Kā sasniegt mērķi?

 • Kā veiksmīgi mācīties un pabeigt skolu?
 • Kā atrast mērķi?
 • Kā pārvarēt bailes?
 • Kas man var palīdzēt?

Ko darīt pēc 9. klases?

 • Kur atrast informāciju par izglītības iestādēm?
 • Kādi iestājpārbaudījumi ir jākārto?
 • Vai es varu kļūt par…?

Ko darīt pēc 12. klases?

 • Kāpēc par karjeru ir jādomā skolā?
 • Vai obligāti jāstudē?
 • Kur studēt pēc vidusskolas absolvēšanas?
 • Kur Latvijā vai ārzemēs var iegūt … profesiju?
 • Kā runāt ar vecākiem par savu nākotnes izvēli?

Kā atrast darbu?

 • Kā atrast darbu vasarā?
 • Kādas profesijas ir pieprasītākās Latvijā un pasaulē?
 • Vai profesija, kura man patīk, ir pieprasīta?
 • Kā uzrakstīt CV?
 • Kāda ir darba alga?
 • Kādi ir darba pienākumi?

Ko var iegūt sarunā ar karjeras konsultantu?

Labāk apzināties savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības.
Izveidot rīcības plānu – ko pilnveidot, ko darīt tālāk?
Saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē.
Uzzināt , kur meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Piesakies:

Dace Rateniece
Ogres 1. vidusskolas karjeras konsultants
3. korpuss 4. stāvs 3414. kabinets

Karjeras atbalsts skolēniem

Pašizpētes testi

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi – izprast savas intereses, vērtības, prasmes, spējas, motivāciju, priekšrocības. Izzinot sevi, būs vieglāk atrast informāciju par iespējāmo karjeru.

Karjeras iespēju izpēte

Atrodi virzienu

Izglītības iespēju izpēte

Metodiskie materiāli

 • KIPNIS metodikas
 • Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets “Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā
 • Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1. – 6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.
 • “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” Rokasgrāmata skolotājiem.
  I. Lemešonoka. Apgāds Zvaigzne ABC, 2018.

Vecākiem

Nacionālā izglītības iespēju datubāze niid.lv

 • Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv atrodama informācija par izglītības iespējām Latvijā – gan par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādēm, gan visdažādākajiem profesionālās pilnveides kursiem. Informāciju iespējams atlasīt gan pēc bērna interesēm, gan pēc līdz šim iegūtās izglītības un citiem parametriem.
 • niid.lv atrodami arī noderīgi materiāli par karjeras plānošanas iespējām skolas laikā, ko vecāki var izpētīt kopā ar bērnu, runājot par karjeras tēmām. Karjeras orientēšanās karte, salokāms origamo palīgs karjeras plānošanā – sadaļā infografikas lejupielādei pieejama virkne skaidrojošu un noderīgu materiālu. Vietnē pieejami arī dažādi interaktīvi rīki: e-konsultantācijasdigitālais asistents un karjeras izvēles testi.

Video lekcijas un informatīvie materiāli