Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Pamatizglītība (4-6)

2022./2023. mācību gadā 4. - 6. klašu posmā ir 15 klases, katrā klasē mācās ne vairāk kā 26 skolēni.

4. - 6.  klašu skolēni mācās pēc jaunajam izglītības standartam atbilstošas izglītības programmas (skatiet šajā saitē) un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (skatiet šajā saitē). Vairāk par jauno mācību saturu varat uzzināt projekta Skola 2030 sagatavotajos materiālos (skatiet šajā saitē).

Šajā vecumposmā skolēni mācās uzņemties arvien lielāku atbildību par savām mācībām un arī skolas dzīvi. 4. klašu kolēniem liels izaicinājums ir ienākšana “lielajā skolā”,  jaunu draudzības un atbildības saišu veidošana. Jau 5. klasē skolēni ir pielāgojušies jaunajam darba ritmam, aktīvi piedalās dažādos konkursos, arī olimpiādēs un īpašajā pozitīvās motivācijas konkursā “Kopā uz panākumiem”. 6. klasē skolēni jau lielā mērā izveidojuši un nostiprinājuši patstāvīgā darba prasmes, un demonstrē savu sniegumu mācību posma noslēguma pārbaudījumos.

Lai atbalstītu skolēnu talantus, mēs piedāvājam mācību priekšmetu olimpiskajās komandas dažādos mācību priekšmetos - gan matemātikā, gan valodās un citos mācību priekšmetos. Nozīmīgi, ka olimpiskajās komandās ir vairāki skolēni, kas kopā piedalās skolas, novada un nacionāla līmeņa olimpiādēs un konkursos.

Skolēniem, kuri mācās speciālās izglītības programmā, iespēju robežās matemātikā un latviešu valodā mācības notiek  atsevišķā grupā. Nelielās grupas ir iespēja attīstīt un nostiprināt latviešu valodas un matemātikas pamata prasmes.

Vairums mācību priekšmetu stundu 4. - 6. klašu skolēniem norisinās skolas 2. korpusā dažādu mācību priekšmetu kabinetos.