Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Erasmus +

Lai nonāktu projekta mājas lapā, klikšķiniet uz projekta logotipa

"No vārdiem pie darbiem: mūsdienīgu lietpratību veicinoša skola"
(Erasmus+ projekts Nr. 2018-1-LV01-KA101-046809)

“21. gadsimta globalizācijas un ilgtspējības izaicinājumi”
(Erasmus+ projekts Nr. 2017-1-DE03-KA219-035723_4)

"Tavas teorētiskās zināšanas praksē"
(Erasmus+ projekts Nr.2017-1-LV01-KA201-035450-P2)

Earthucation – Enough for all?! (Earth Education)

European Schools for Sustainability and Sufficiency

“Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai”

01/12/20 – 30/11/22

Projekta partneri

 1. Koordinators:  Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf Vācija
 2. 3rd High School Veroia Grieķija
 3. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICOANDREA MANTEGNA, Mantova, Itālija
 4. Ogres 1. vidusskola Latvija

Projekta apraksts

Korona vīrusa laikā ar pilnīgu globālo apstāšanos, mēs uzdevām sev jautājumu, ko tas nozīmē mūsu personīgajai nākotnei un ekonomikai kopumā. Personīgajā nozīmē atklājās mūsu vieglā ievainojamība. Tajā pašā laikā daudziem parādījās laiks ēst gatavošanai, aktivitātēm ar saviem tuviniekiem, sportošanai, cilvēki sāka pievērst vairāk uzmanības savam ķermenim un videi apkārt. Sabiedrība sāka aizdomāties. Mūsdienu ekonomika pilnībā balstās uz resursu tērēšanu un nepārtrauktu izaugsmi, bet krīze parādīja, ka šī globālā kapitālistiskā sistēma var saņemt triecienu un tikt ievainota un tas, kas bieži tiek aizmirsts, ir vides neaizsargātība.

Tādēļ šis projekts izmanto krīzes situāciju mūsu vērtību izvērtēšanai. Šī krīze māca mums palēnināt tempu, lai paskatītos uz pirmsākumu un saprastu, ka vairāk ir mazāk. Kā rezultātu šis projekts vēlas sasniegt PIETIEKAMĪBU: vienkāršu un adekvātu dzīves standartu ar fokusu uz ilgtspējību un apdomību.

Šis projekts vērsts uz starpdisciplināru pieeju, mēģinot savienot

1)     katra cilvēka fizisko un psiholoģisko labsajūtu;

2)     dabas aizsardzību’;

3)     patērnieciskumu.

Šī projekta mērķi ir:

 • palielināt izpratni par vides nozīmi, sociālajām problēmām un to risinājumiem;
 • izglītot par tādiem jēdzieniem kā ilgtspējība, apdomība, pietiekamība un attiecināt to uz Eiropas izglītības mācību programmām;
 • popularizēt videi draudzīgus ieradumus, samazinot kaitīgo ietekmi;
 • radīt un izmēģināt jaunas mācību metodes atbilstošas mūsdienu skolēnam.

Projekts paredz iesaistīt 13-18 gadus vecus jauniešus.

Skolas paredzējušas aptvert šādas tēmas:

1. Vācija- mode un tehnoloģijas;

2. Grieķija- pārtika & lauksaimniecība;

3. Itālija- ūdens patēriņš, tīrība, trūkums;

4. Latvija- ekosistēmas, to loma.

Katrā skolā paredzēts veidot interešu grupas, kuras strādās pie projekta tēmām un informēs pārējos tiešsaistē par saviem pētījumiem un iegūtajiem rezultātiem. Skolēni paši testēs savus pētījumus un dalīsies ar pieredzi kopējās sanāksmēs. Skolotāji palīdzēs apkopot materiālus un veidos stundu plānus.

 

Erasmus+ projekta "EARTHUCATION" - “Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai” logo konkurss

2021. gada novembrī skolēni tika aicināti piedalīties logo izveidošanas konkursā Erasmus + skolu sadarbības projektam “Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai”, “Earthucation – Enough for all?! (Earth Education), European Schools for Sustainability and Sufficiency”.

Projekta realizācijas laiks ir no 2020. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim. Sakarā ar īpašo situāciju Eiropā, ko izraisīja globālā pandēmija, projektam tika piešķirts pagarinājums, un aktīva projekta darbība ar kopējām sanāksmēm sākās 2021. gada septembrī.

Projekta koordinators ir skola Vācijā, pilsētā Dierdorf  Martin-Butzer-Gymnasium, partneri - 3rd High School Veroia Grieķijā, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA, Mantovā, Itālijā un Ogres 1. vidusskola Latvijā.

Skolēni, kuri piedalījās logo izveidošanas konkursā tika aicināti pārdomāt projekta tēmu.

Korona vīrusa laikā ar pilnīgu globālo apstāšanos, mēs uzdevām sev jautājumu, ko tas nozīmē mūsu personīgajai nākotnei un ekonomikai kopumā. Personīgajā nozīmē atklājās mūsu vieglā ievainojamība. Tajā pašā laikā daudziem parādījās laiks ēst gatavošanai, aktivitātēm ar saviem tuviniekiem, sportošanai, iespēja pievērst vairāk uzmanības savam ķermenim un videi apkārt. Cilvēki sāka aizdomāties. Mūsdienu ekonomika  balstās uz nepārtrauktu izaugsmi un resursu tērēšanu, bet ar vīrusu saistītā krīze parādīja, ka šī globālā kapitālistiskā sistēma var saņemt triecienu un tikt ievainota un tas, kas bieži tiek aizmirsts, ir vides neaizsargātība.

Tādēļ šis projekts izmanto krīzes situāciju mūsu vērtību pārskatīšanai. Šī krīze māca mums palēnināt tempu, lai paskatītos uz pirmsākumu un saprastu, “ ka vairāk ir mazāk”. Kā rezultātu šis projekts vēlas sasniegt PIETIEKAMĪBU: vienkāršu un adekvātu dzīves standartu ar fokusu uz ilgtspējību un apdomību.

Šis projekts ir vērsts uz starpdisciplināru pieeju, mēģinot savienot:

 • katra cilvēka fizisko un psiholoģisko labsajūtu;
 • dabas aizsardzību;
 • patērnieciskumu.

Šī projekta mērķi ir:

 • palielināt izpratni par vides nozīmi, sociālajām problēmām un to risinājumiem;
 • izglītot par tādiem jēdzieniem kā ilgtspējība, apdomība, pietiekamība un attiecināt to uz Eiropas izglītības mācību programmām;
 • popularizēt videi draudzīgus ieradumus, samazinot to kaitīgo ietekmi;
 • radīt un izmēģināt jaunas mācību metodes, kas būtu atbilstošas mūsdienu skolēnam.

Projekts paredz iesaistīt 13-18 gadus vecus jauniešus.

Skolas jauktās grupās strādā pie dažādām tēmām, kas ir saistītas ar ilgtspējīgu attīstību. Tās ir :  mode un tehnoloģijas; enerģija un transports; relaksācija, meditācija un detoksikācija; pārtika un lauksaimniecība; ūdens patēriņš, tā tīrība un trūkums; ekosistēmas (purvs, mežs, pļavas, ūdeņi u.c.) un  to loma.

Katrā skolā ir izveidotas interešu grupas, kuras strādā pie projekta tēmām un informē pārējos par saviem pētījumiem un iegūtajiem rezultātiem. Skolēni paši testē savus pētījumus un dalās ar pieredzi kopējās sanāksmēs. Skolotāji palīdzēs apkopot materiālus un veidos stundu plānus.

Konkursa uzvarētāji ir Amēlija Čiščakova un Kristiāna Budovska no 9.d klases, Marta Šeikina un Edgars Kuļiņičs no 9. e.

Paldies Andīnai Samantai Sudmalei no 9.e par plakāta dizainu un visiem pārējiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Uzvarētāju darbi:

     

 

    

 

Klātienes tikšanās Itālijā Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projekta ietvaros

No 27. septembra līdz 1. oktobrim Itālijas pilsētā Mantovā notika ilgi gaidītā pirmā klātienes tikšanās Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projekta „ Eiropas ilgtspējības un pietiekamības skola” (Earthucation – Enough for all?! European Schools for Sustainability and Sufficiency) dalībniekiem.  Sanāksmē piedalījās skolotāji no Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas, lai vienotos par projekta plānu, uzdevumiem, struktūru un tālākās sadarbības iespējām.

Koordinatori no Dērdorfas ģimnāzijas bija sagatavojuši uzskatāmus materiālus projekta būtības un uzdevumu labākai izpratnei, pārraidīja tiešsaistes lektora no Bonnas uzstāšanos par Eiropas Komisijas izvirzītajiem uzdevumiem „ zaļākas”  Eiropas veidošanā, iesaistīja dalībniekus diskusijās un sanāksmes rezultātu izvērtēšanā.

Itālijas skolas skolotāji rūpējās par sanāksmes tehnisko nodrošinājumu, iepazīstināja ar savu izglītības sistēmu un pilsētas bagāto vēstures un kultūras mantojumu.

Lai visiem projekta dalībniekiem veicas ar materiālu izstrādi, skolotāju un skolēnu aktīvu iesaistīšanos un ilgtspējības idejas attīstīšanu praktiskajā dzīvē!

 

 

Ogres 1.vidusskolas Erasmus+ projekta dalībnieki Lamego,  Portugālē

Erasmus+ projekts „Challenges of 21st century: globalisation and sustainability” turpinās jau otro gadu. No 16. - 23. februārim septiņi Ogres 1.vidusskolas pārstāvji: angļu valodas skolotājas Gita Brodzinska un Ilze Krastiņa, kā arī 8.b klases  skolniece Sanija Livčāne, 8. c klases skolnieces  Matilde Trofimova un Laura Pudāne, 9. b klases skolniece Anita Stepena un 9. d klases skolniece Diāna Latkovska viesojās  Lamego skolā, kur notika kārtējā projekta dalībnieku tikšanās.

Šajā vizītē katras projektā iesaistītās skolas pārstāvji  no Spānijas, Portugāles, Vācijas un Latvijas dalījās pieredzē un atklājumos par ūdens un pārtikas  resursu saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un taupīšanu katrā valstī.  Skolēni, demonstrējot sagatavotos mājas darbus, atklāja, kādi ir veiksmīgākie un efektīvākie veidi, kā novērst lieku ūdens patēriņu un pārtikas atkritumu veidošanos.

Vizītes laikā tika apmeklētas Lamego dzeramā ūdens sagatavošanas un attīrīšanas iekārtas, vēlāk skolēni veica pētījumu – salīdzināja iegūtos upes ūdens un krāna ūdens paraugus, analizējot to bioķīmiskos rādītājus. Jauktās darba grupās tika veidotas prezentācijas par paveikto.

Efektīvs mājsaimniecības bioatkritumu apsaimniekošanas veids ir kompostēšana, ko veiksmīgi realizē Lamego skolas skolēni savā skolas mācību dārziņā. Arī projekta dalībnieki iepazina šo pieredzi.

Viens no projekta uzdevumiem ir iepazīšanās ar dažādu tautu tradicionālo kultūras mantojumu, šajā reizē apmeklējām mākslas un amatniecības centru CIMI, kut vērojām, kā, saglabājot tradīcijas, amatnieks veido koka maskas, uzzinājām par karnevālu, kas tradicionāli Portugālē notiek katru pavasari, kā arī radošajā darbnīcā veidojām savas maskas.

Viesojoties reģionā, ko pasaulē pazīst kā Douro upes ieleju, uzzinājām par smago vīnkopja darbu un vēsturi, kā veidojās šī reģiona slava, apmeklējot gan muzeju, gan vīna dārzu.

Skolēni un skolotāji iepazinās ar kompetencēs balstītu pieeju mācību procesa apguvē vienā no Portugāles labāk iekārtotajām inovāciju klasēm Mangualdes pilsētā.

Nedēļu darbojoties kopā skolēniem no dažādām Eiropas valstīm, veidojās atziņas, ka mūsu planēta Zeme ir gan liela, gan arī ļoti maza, jo problēmas mums visiem ir kopīgas. Tikai kopā par tām domājot un risinot būs iespēja veidot šo vietu patīkamu dzīvošanai arī paaudzēm pēc mums.

Mūsu skolas dalībniekiem bija iespēja novērtēt, ka pasaulei ir mala  - pēdējās stundas, viesojoties Portugālē, pavadīt Atlantijas okeāna krastā.

Informāciju sagatavoja Ilze Krastiņa

Erasmus+ programmas projekta „Globalizācija un ilgtspēja 21.gadsimtam” apmaiņas vizīte Vācijā

Programmas Erasmus + ietvaros Ogres 1.vidusskolā jau otro gadu tiek realizēts projekts  „Globalizācija un ilgtspēja 21.gadsimtam”. No 16. līdz 23.martam pieci mūsu skolas skolēni – Laura Žuravļova, Karlīna Zariņa 9.d, Agnija Bērente, Ingus Vanags 8. b, Ralfs Romans 10.a  un trīs skolotājas – Gita Brodzinska, Kristīne Treimane, Ilze Krastiņa bija vizītē Līneburgā, Vācijā, kur notika pēdējā šī projekta dalībnieku tikšanās un kopīga darbošanās projekta mērķu sasniegšanai.

Mūsu delegācija ieradās Hamburgā agrā 16.marta rītā un iepazinās ar šo iespaidīgo ostas pilsētu tai raksturīgos laikapstākļos – lietū. Nākamās dienas rītā Līneburgā mūsu skolēni satikās ar savām viesģimenēm, ar kurām kopā pavadīja visu nedēļu. Katru dienu mūsu sadarbības partneru skolā – Gymnasium Luneburger Heide jaunieši no visām četrām valstīm – Spānijas, Portugāles , Vācijas un Latvijas piedalījās diskusijās, aktīvi darbojās darbnīcās, iesaistījās sportiskās aktivitātēs, devās ekskursijās.

Katras valsts pārstāvji prezentēja savus pētījumus par elektroenerģijas ieguves veidiem, izmantošanu un izmaksām. Savu pētījumu par situāciju Latvijā pārliecinoši prezentēja Ralfs Romans. Turpinājumā jaunieši jauktās grupās diskutēja par nākotnes perspektīvām elektroenerģijas ieguvē, akcentējot atjaunojamo resursu izmantošanu. Projekta dalībnieki apmeklēja  elektrostaciju, kur enerģiju iegūst  izmantojot Elbas upes hidroresursus.

Viens no projekta mērķiem ir domāt un rast ilgspējīgus risinājumus ikdienā, tādēļ, veidojot izpratni par produktu dzīves ciklu un virtuālo ūdeni, katras valsts skolēni bija sagatavojuši pētījumu par kādu no materiāliem. Interesanti un pārsteidzoši fakti bija ikvienā prezentācijā – gan portugāļu stāstā par korķa dzīves ciklu, gan spāņu redzējumā par apavu apriti, gan mājinieku atklājumos par auto riepu ražošanu, lietošanu un pārstrādi. Mūsu komanda bija izpētījusi plastmasas maisiņu ražošanu un to dzīves ciklu, par ko interesanti un pārliecinoši stāstīja Laura, Karlīna, Agnija un Ingus.

Kopīgas sportiskās aktivitātes vienmēr saliedē jauniešus, tāpēc starp nopietna darba un diskusiju stundām  mūsu lieliskās skolotājas un frisbija treneres Kristīnes Treimanes vadībā tika iepazīta  šīs azartiskās, demokrātiskās un draudzīgās spēles burvība.

21.gadsimta izaicinājums ir tehnoloģijas un to pielietojums ikdienā, tādēļ viena no radošajām darbnīcām bija veltīta šai tēmai.

Vispasaules ūdens dienā iepazināmies par ūdens patēriņu pasaulē, daudzi no faktiem tiešām bija pārsteidzoši un šokējoši. Veidojot savas nākotnes vīzijas, projekta dalībnieki papildināja savas zināšanas IT lietošanā mācību procesā, apgūstot lietotnes StoryboardThat iespējas. Noslēdzot nedēļu, jaunieši jauktās komandās sacentās Kahoot viktorīnā.

Nedēļas izskaņā iepazinām Vācijas galvaspilsētu Berlīni un Vācijas vēstures līkločus, apmeklējot Berlīnes vēstures muzeju.

Vācijā pavadītās nedēļas laikā jaunieši guva arī nenovērtējamu pieredzi komunikācijā, sadarbībā, izpratni par vienaudžu dzīvi šajā valstī, tradīcijām. Ikviens projekta dalībnieks pilnveidoja un uzlaboja savas svešvalodas zināšanas.

Informāciju sagatavoja skolotāja Ilze Krastiņa