Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas padome

Ogres 1. vidusskolā darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir izglītojamo deleģēti pārstāvji, kā arī izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

Skolas padome nodarbojas ar aktuālo jautājumu risināšanu, sniedz atbalstu skolas vadībai un tās darbiniekiem, kā arī organizē un atbalsta dažādus pasākumus un aktivitātes skolā.

Skolas padomei reizi mēnesī notiek ikmēneša sapulces, kurās tiek aktualizēti saņemtie ierosinājumi, izskatīti iesniegumi, tiek diskutēts gan savā starpā, gan ar pieaicinātajiem viesiem. Sapulcē lēmumi tiek pieņemti balsojot.

Par jauku tradīciju ir kļuvis pasākums Ogres 1. vidusskolas “Gada nagla”, kuru katru gadu decembrī organizē Skolas padome, kad ikviens, kurš ir saistīts ar skolu, tiek aicināts rakstīt vēstules par skolas darbiniekiem, vecākiem un citiem labvēļiem, kuri sevi ir pierādījuši kā radošus, daudzpusīgus un nesavtīgus darba veicējus, kuri paveic vairāk, nekā no viņiem to prasa.

Skolas padome labprāt iesaistās arī dažādās labdarības akcijās.

Skolas padomi 2022./23. mācību gadā vada vecāks Mārtiņš Gataviņš.

Skolas padomes reglaments