Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas piedāvājums

2022./23. mācību gadā skola piedāvā valsts finansētus un Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansētus pulciņus, fakultatīvās nodarbības un mācību priekšmetu olimpisko komandu nodarbības skolēniem no 1. līdz 12. klasei.

Interešu izglītības pulciņu norisi mūsu skolā koordinē direktora vietnieks audzināšanas jomā Valdis Silovs. Direktora vietnieka kontakti atrodami skolas mājas lapas sadaļā “Kontakti”