Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Infrastruktūras noma skolā

Ogres 1. vidusskolas sporta stadiona izmantošana

Ogres 1. vidusskolas sporta stadionā (fotogrāfija šajā saitē) pieejami šādi sporta laukumi un sektori:

 • Skrejceļš (četri taisnes celiņi – 100 m, divi stadiona celiņi – 230 m);
 • Vieglatlētikas sektori – tāllēkšanas bedre un trīssoļlēkšanas bedre, lodes grūšanas sektors;
 • Basketbola laukums (23,70 m x 15,40 m);
 • Volejbola laukums (18 m x 9 m);
 • Futbola laukums ar mākslīgā zālāja segumu (54 m x 35 m);
 • Divi vingrošanas sektori.

Sporta stadiona lietošanas sezonā tā darba laiks ir no 7.00 līdz 22.00.

Mācību gada darba dienās pēc mācību stundām, individuālajām nodarbībām un interešu izglītības nodarbībām stadions bez papildus samaksas līdz plkst. 18.00 pieejams skolēniem. Citi stadiona lietotāji stadionu var lietot gadījumā, ja to darbība netraucē skolēniem.

Mācību gada darba dienās pēc plkst. 18.00 stadions pieejams visiem lietotājiem, priekšroku dodot:

 • Ogres novada pašvaldības iestāžu rīkotajiem pasākumu dalībniekiem;
 • lietotājiem, kuri nomā stadionu vai tā daļas atbilstoši Ogres novada pašvaldības apstiprinātām nomas cenām.

Skolēnu brīvlaikos, brīvdienās un valsts svētku dienās stadions pieejams visiem lietotājiem, priekšroku dodot:

 • Ogres novada pašvaldības iestāžu rīkotajiem pasākumu dalībniekiem;
 • lietotājiem, kuri nomā stadionu vai tā daļas atbilstoši Ogres novada pašvaldības apstiprinātām nomas cenām.

Stadiona maksas pakalpojumu cenrādis pieejams šajā saitē. Aktuālais stadiona noslodzes grafiks pieejams šajā saitē.

Stadionā lūdzam ievērot stadiona lietošanas noteikumus, ar kuriem varat iepazīties šajā saitē.

Par sporta stadiona laukumu un to sektoru nomu aicinām sazināties ar sporta zāļu un stadiona pārzini Svetlanu Čatlakšu (tālrunis: +371 26734393, e-pasts: sveta_zur@inbox.lv ).

Ogres 1. vidusskolas lielās sporta zāles izmantošana

Ogres 1. vidusskolas lielajā sporta zālē (fotogrāfija te) iespējams izmantot:

 • Sporta zāli ar volejbola un basketbola laukumiem;
 • Tribīnes ar 500 vietām;
 • 4 ģērbtuves, dušas;
 • Sporta spēļu zāles apskaņošanas iekārtu.

Lielās sporta zāles maksas pakalpojumu cenrādis pieejams šajā saitē. Aktuālais lielās sporta zāles noslodzes grafiks pieejams šajā saitē.  Sporta zālē lūdzam ievērot tās lietošanas noteikumus, ar kuriem varat iepazīties šajā saitē.

Par sporta zāles nomu aicinām sazināties ar sporta zāļu un stadiona pārzini Svetlanu Čatlakšu (tālrunis: +371 26734393, e-pasts: sveta_zur@inbox.lv ).

Ogres 1. vidusskolas mazās sporta zāles izmantošana

Ogres 1. vidusskolā  iespējams izmantot mazo sporta zāli (fotogrāfija te). Mazās sporta zāles maksas pakalpojumu cenrādis pieejams šajā saitē. Aktuālais mazās sporta zāles noslodzes grafiks pieejams šajā saitē.  Sporta zālē lūdzam ievērot tās lietošanas noteikumus, ar kuriem varat iepazīties šajā saitē.

Par sporta zāles nomu aicinām sazināties ar sporta zāļu un stadiona pārzini Svetlanu Čatlakšu (tālrunis: +371 26734393, e-pasts: sveta_zur@inbox.lv ).

Citu Ogres 1. vidusskolas telpu iznomāšana

Ogres 1. vidusskolā iespējams nomāt:

 • Skolas aktu zāli;
 • Mācību klases;
 • Telpu izmantošanu naktsmītnēm (matrači u.c. netiek nodrošināti).

Maksas pakalpojumu cenrādis pieejams šajā saitē. Par citu skolas telpu iznomāšanu aicinām sazināties ar skolas  direktora vietnieku Einaru Kancānu (tālrunis: +371 26133785, e-pasts: einars.kancans@ogresnovads.lv }