Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Tradīcijas

Skolas dzimšanas diena

Ogres 1. vidusskola savu dzimšanas dienu svin 3. decembrī. Šī ir samērā jauna tradīcija.  Pirmo reizi skolas dibināšanas gadadienu atzīmējām 1989. gadā.  Tad ik pēc  5 gadiem organizējām lielākus pasākumus skolēniem, darbiniekiem un absolventiem, bet kopš skolas 95. gadadienas šo notikumu skolas kolektīvā atzīmējam katru gadu. Tās ir tikšanās ar absolventiem, konkursi par skolas vēsturi, skolēnu radošo darbu konkursi, interešu izglītības kolektīvu  koncerti. Dažkārt izdodas skolēnus iepriecināt arī ar nelielām dāvaniņām – konfektēm vai pildspalviņām ar skolas logo.

Pirmklasnieku 100 dienas skolā   

Februāra sākumā atzīmējam pirmklasnieku 100 dienas skolā. Šī tradīcija vēl veidojas un attīstās, bet svarīgākais ir tas, ka tā dod iespēju pirmklasniekiem pārdomāt, ko viņi šajā laikā ir ieguvuši un iemācījušies, parādīt to citiem. Tas ir arī klases saliedēšanas pasākums, jo kopīgi jāveic uzdevumi. Svētki sākas ar skolēnu radošo darbu izstādi, kurā viņi attēlo svarīgākos notikumus 100 dienās skolā, tad ir kopīgais pasākums, kurā pirmklasnieki pa stacijām veic skolēnu pašpārvaldes sagatavotos uzdevumus un noslēgumā mielošanās ar svētku kliņģeri.

Žetonvakars

Otrā pusgada vidū, parasti februāra beigās vai marta sākumā, mūsu skolas divpadsmitie svin savu žetongredzena saņemšanu. Divpadsmitajiem žetongredzens iezīmē gaidāmo ceļu uz eksāmeniem, un pasākuma laikā viņiem tiek dota iespēja priecāties un atcerēties skolā pavadītos gadus.

Svinīgo pasākumu tradicionāli atklāj skolas direktors. Tad tiek aicināta katras klases audzinātāja pasniegt žetongredzenu saviem audzēkņiem. Un seko katras klases veidotais priekšnesums par brīvi izvēlētu tēmu. Skolēnu rādītie priekšnesumi ir pārdomāti, radoši un sevi reprezentējoši, ir gan dejas, gan iestudēti šovi, gan video formāta etīdes. Pēc divpadsmito radošajiem priekšnesumiem vārds tiek dots vienpadsmitajiem. Turpmāko vakaru divpadsmitie var griezties dejās ar saviem vienaudžiem un līdzi uzaicinātajiem draugiem.

Žetonvakars jau tradicionāli iegājis mūsu skolas vēsturē kā interesants, atraktīvs un jautrs pasākums, un vidusskolēni to cenšas tādu saglabāt.

Mātes dienas koncerts

Par godu Mātes dienai katru gadu maija sākumā Ogres 1. vidusskolas skolēni savām mammām dāvā krāšņu koncertu. Šis vienlaicīgi ir arī interešu izglītības pulciņu gada atskaites koncerts, tāpēc to papildina rokdarbu, gleznošanas un kokapstrādes pulciņu dalībnieku darbu izstādes. Pasākuma apmeklētājus priecē skolas interešu izglītības kolektīvi: sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas kori, tautas deju kolektīvs „Musturiņi”, vokālie ansambļi, arī solistu un skatuves runas konkursa uzvarētāju prieksnesumi. Atmosfērā valda daudz sirsnīgu, pozitīvu un mīlestības pilnu emociju, jo dziesmas un dejas tiek izpildītas no visas sirds, līdz ar to dāvana māmiņām ir izdevusies godam.

Izlaidumi

Mūsu skola realizē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, tātad izlaidumi ir divi - pamatskolas un vidusskolas. Pamatskolas izlaidums parasti notiek skolas aktu zālē jūnija pirmajā pusē katrai 9. klasei atsevišķi. Svinīgais pasākums sākas ar direktora uzrunu un sasniegumiem bagātāko skolēnu fotografēšanos pie skolas karoga. Skaista tradīcija ir Ogres1. vidusskolas Gada balvas pasniegšana visčaklākajam klases skolēnam, arī Zelta, Sudraba un Bronzas liecību pasniegšana, bet emocionālākā izlaiduma daļa ir absolventu pateicības vārdi vecākiem un skolotājiem, absolventu priekšnesums, arī klases audzinātāju un vecāku uzrunas. Pēc pamatizglītības apliecības saņemšanas jaunieši, skaisti nostājušies uz skatuves podestiem, kopā ar skolotājiem un viesiem vienojas skolas himnas dziedājumā un  fotografējas.

Vidusskolas izlaidums notiek jūnija beigās, jūlija sākumā Ogres kultūras centrā visām 12. klasēm kopā. Šajā pasākumā tiek godināti čaklākie absolventi, pasniegti dažāda līmeņa apbalvojumi, teikti pateicības vārdi vecākiem un skolotājiem. Katram jaunietim īpašs brīdis ir atestāta saņemšana par vidējo izglītību, tas ir kā gandarījums par paveikto un ceļazīme turpmākajām gaitām, tie ir svētki pašiem un ģimenēm, arī skolotājiem, tāpēc pasākuma norisi papildina jauniešu vidū populāru mākslinieku uzstāšanās.