Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Vardarbības gadījumi

Skolēn, ja esi emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarības upuris VAI  esi veicis vai novērojis emocionālu, fizisku vai seksuālu vardarbību, vērsies pie uzticamības personas - skolotāja, audzinātāja, socialā pedagoga, psihologa vai cita pieaugušā. Visdrīzāk Tev ir nepieciešama palīdzība.

Ogres 1. vidusskola cenšas novērst un mazināt vardarbības gadījumus skolā un ģimenē. Mēs veidojam pozitīvu un konstruktīvu mācību procesu, saliedējam klašu kolektīvus un vairāmies no liekas sāncensības klašu starpā.Gadījumos, kad novērojam emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības pazīmes, rīkojamies vienoti:

  • Rīcības shēma gadījumā, ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību skatāma šajā dokumentā.
  • Rīcības shēma fiziskas vardarbības skolēnu starpā gadījumā skatāma šajā dokumentā.
  • Rīcības shēma emocionālas vardarbības skolēnu starpā gadījumā skatāma šajā dokumentā.
  • Rīcības shēma gadījumā, ja ir aizdomas par fizisku vardarbību pret bērnu ģimenē skatāma šajā dokumentā.
  • Rīcības shēma gadījumā, ja ir aizdomas par seksuālu vardarbību pret bērnu skatāma šajā dokumentā.
  • Rīcības shēma gadījumā, ja ir aizdomas par darbinieka vardarbību pret izglītojamo skatāma šajā dokumentā.

Skolas pedagogiem ir pietiekama pieredze vardarbības gadījumu identificēšanā un izskaušanā, tomēr visātrāk situāciju pamana un izjūt vardarbībā iesaistītie. Lūdzam nenoklusēt vardarbības gadījumus un meklēt atbalstu to novēršanā!