08.10.2022.

12. klašu skolēni izspēlēja Saeimas vēlēšanu procesu. Jaunieši sociālo zinātņu stundās jau bija iepazinušies ar politisko partiju kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, kuras pasākuma gaitā izklāstīja citiem. Ikvienam bija sava loma – gan kā vēlētājam, gan kā vēlēšanu komisijas loceklim. Lepnums par katru, kas apzinās, ka svarīgi izvēles veikt atbildīgi, pārdomāti un aktīvi.

Galerija