Atbalsta personāls

Izglītības psihologi

Psihologa konsultācijas ieteicams apmeklēt skolēniem saistībā ar mācīšanās, emocionālām un saskarsmes grūtībām. Psihologs pēc vecāku pieprasījuma vai pedagogu ieteikuma var izvērtēt skolēna uzvedības problēmas, attīstības īpatnības un mācīšanās traucējumus. Ja skolēnam tiek noteiktas mācīšanās grūtības, sadarbībā ar pedagogiem un citiem atbalsta speciālistiem, tiek veidoti individuāli izglītības plāni.

Psihologs konsultē vecākus saistībā ar atbalstu skolēniem mācībās un skolas dzīvē. Lai psiholoģiskā palīdzība būtu efektīva, ļoti nozīmīgs ir vecāku atbalsts bērnam un sadarbība ar skolas personālu. Skolas psihologs padziļināti nerisina ģimenes problēmas, vardarbības situācijas, konfliktus starp pieaugušajiem (piem., bērnu vecākiem), bet var ieteikt, kur griezties pēc palīdzības. Vairāk informācijas šajā materiālā.

Skolas psihologs konsultē pedagogus saistībā ar atbalsta sniegšanu skolēniem un problēmu risināšanu klašu grupās, kā arī pēc pieprasījuma veic izglītojoši preventīvo darbu ar skolēniem.

Logopēds

Logopēds veic 1. – 3. klašu  skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudi atbilstoši vecumposma prasībām un veic koriģējoši attīstošo darbu, iekļaujot skolēnus korekcijas grupās ņemot vērā pārbaudes rezultātus. Logopēds nosaka atbalsta pasākumus saistībā ar valodas attīstības traucējumiem.

Speciālais pedagogs

Speciālā pedagoģe konsultē skolēnus, skolotājus un vecākus par skolēnu mācību grūtībām un iespējamiem atbalsta veidiem. Veic skolēnu lasītprasmes, rakstītprasmes un aritmētisko iemaņu pārbaudi (pēc nepieciešamības)  un veic koriģējoši attīstošo darbu.

Speciālā pedagoģe var izvērtēt skolēna mācīšanās iemaņas  un zināšanas, lai ieteiktu atbalsta pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Speciālā pedagoģe (ar vecāku atļauju) var veikt  lasītprasmes pārbaudi skolēniem:

  • agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāji DIBELS Next (0. – 3.kl.);
  • Acadience ™ lasītprasmes pārbaude  (4. – 6.kl.).

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs konsultē skolēnus un viņu vecākus par iespēju saņemt visa veida sociālo atbalstu skolā un pašvaldībā. Sociālais pedagogs palīdz klašu audzinātājiem pārraudzīt un  risināt problēmas saistībā ar skolēnu mācību kavējumiem un nesekmību, ģimenes aprūpes trūkumu skolēnam, informē pašvaldības iestādes, lai piesaistītu palīdzību.

Karjeras konsultants

Pedagogs karjeras konsultants konsultē, informē un izglīto skolēnus, pedagogus un vecākus par  karjeras attīstības jautājumiem, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultants palīdz audzēkņiem apgūt prasmes, kā risināt problēmas, mainīt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai risinātu dažādus dzīves jautājumus. Tā var būt personīga konsultēšana, izglītojoša konsultēšana, karjeras konsultēšana vai arī  apvienotas vairākas konsultēšanas formas. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu.

Pedagogs karjeras konsultants sniedz individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem (7. – 12. klasēm). Individuālās karjeras konsultācijas palīdz izzināt un apzināt spējas, prasmes un intereses, veicina pašmotivāciju, spēju izvirzīt mērķus, rada izpratni par tālākizglītības iespējām, profesijām un turpmāko karjeras izvēli.

Medmāsa

Sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Zobārstniecība

Zobārstnicības kabinets piedāvā zobārsta un zobu higiēnista pakalpojumus un sniedz ortodonta konsultācijas.

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs (1. - 5.kl.)

Izglītības psihologs (1. - 5.kl.)

Maija Zvilna

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē, e-pastā vai pa tālruni.
Pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta):
P. 17.00 - 19.00 (attālināti)
O. 10.00 - 14.00
T. 10.00 - 19.00
C. 15.00 - 18.00
Pk. 10.00 - 19.00

Izglītības psihologs (6. - 12.kl.)

Izglītības psihologs (6. - 12.kl.)

Līga Volonte

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē, e-pastā vai pa tālruni.
Pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta):
P. 9.00 - 15.00
O. 8.00 - 13.00
T. 9.30 - 15.00

Logopēds (1.kl.)

Logopēds (1.kl.)

Jana Zālīte

Sazināties ar speciālistu e-klasē vai e-pastā.
P. 8.00 - 15.30
Pk. 8.00 - 15.30

Logopēds (1. - 3.kl.)

Logopēds (1. - 3.kl.)

Dace Kļava

Sazināties ar speciālistu e-klasē, e-pastā vai pa tālruni.

Speciālais pedagogs (1. - 3.kl.)

Speciālais pedagogs (1. - 3.kl.)

Daira Kristapsone

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē vai e-pastā.
Konsultācijas vecākiem, pēc iepriekšēja pieraksta:
P. 8.00 - 8.40
O. 8.00 - 8.40

Sociālais pedagogs (1. - 6.kl.)

Sociālais pedagogs (1. - 6.kl.)

Vēsma Sirmā

Sazināties ar speciālistu e-pastā vai pa tālruni.
P. 8.00 - 14.00
O. 8.00 - 14.00
T. 8.00 - 16.00
C. 8.00 - 14.00
Pk. 8.00 - 12.00

Sociālais pedagogs (7. - 12.kl.)

Sociālais pedagogs (7. - 12.kl.)

Eva Zakrevska

Sazināties ar speciālistu e-klasē vai e-pastā.
Darba laiks: katru darba dienu no pl. 8.30 līdz 14.30

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants

Dace Rateniece

Sazināties ar speciālistu e-klasē vai e-pastā vai pa telefonu.
O. 14.00 - 16.00
C. 8.00 - 9.00, 14.00 - 16.00
Vairāk par karjeras izglītību

Medmāsa

Medmāsa

Olga Damane

Darba laiks: no pl. 9.00 līdz 15.00 (izņemot otrdienas).

Pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta).
Darba laiks: katru darba dienu no pl. 9.00 līdz 15.00
Vairāk par zobārstniecību