Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus, un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam vairākus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

Interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2023./2024.m.g.

Interešu izglītība

1. klase

Koris

2. - 4. klase

Koris

5. - 9. klase

Koris

1. - 3. klase

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs

4. - 6. klase

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs

7. - 12. klase

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs

1. - 12. klase

Ģitārspēles pulciņš

4. - 8. klase

Lego robotikas pulciņš

1. - 4. klase

Rokdarbu pulciņš

1. - 12. klase

Kokapstrādes pulciņš

1. - 12. klase

Latviešu tradicionālo jostu darināšana

Teātra pulciņš