Par skolu

Ogres 1. vidusskolas centrāla ieeja. Ziema 2022 gads

Skolas moto ir izteikts Viļa Plūdoņa vārdiem: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā, ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā!” Skola piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās skolēniem ar dažādām spējām un interesēm.

Skola nodrošina īpašu atbalstu talantīgo skolēnu izaugsmei dažādās mācību jomās.

Skolēniem ar mācību grūtībām, kuru izaugsmei nepieciešams papildus darbs, skola piedāvā dažādu atbalsta speciālistu – logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga palīga – atbalstu.

Vērtības

Mērķtiecība

Izvirzu sev augstus mērķus un aktīvi rīkojos, lai tos sasniegtu. Es apzinos savas stiprās puses un izmantoju tās, lai paveiktu vairāk.

Atbildība

Vispirms prasu atbildību un rezultātus no sevis un tikai pēc tam – no citiem. Labprāt uzņemos jaunus pienākumus, izrādu iniciatīvu un atbalstu citus. Risinu problēmas un palīdzu to darīt arī citiem.

Cieņa

Saskatu un redzu citos vispirms labo. Palīdzu citiem grūtā brīdī. Attiecībās ar līdzcilvēkiem esmu laipns un atsaucīgs. Cenšos izprast atšķirīgus viedokļus un uzskatus un ar cieņu izturos pret dažādību.

Zinātkāre

Regulāri paplašinu savas zināšanas un pieredzi, uzdodot jautājumus un meklējot atbildes. Vēlētos uzzināt vairāk un, ja iespējams, eksperimentēt.

Ogres 1. vidusskolas bilde no drona

Misija

Skola ir vieta katra skolēna izaugsmei un labsajūtai, kurā kļūt par zinātkāriem, mērķtiecīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem cilvēkiem.

Vīzija

“Skola, kuru izvēlas”. Šie vārdi liek attīstīties katru gadu, sekot līdzi inovācijām un sniegt izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem labāko.

Vērtības

Zinātkāre. Mērķtiecība. Atbildība. Draudzīgums.