Telpu noma

Stadions

Ogres 1. vidusskolas stadions

Skolas stadionā pieejami šādi sporta laukumi un sektori:

 • Skrejceļš (četri taisnes celiņi – 100m, divi stadiona celiņi – 230m);
 • Vieglatlētikas sektori – tāllēkšanas bedre un trīssoļlēkšanas bedre, lodes grūšanas sektors;
 • Basketbola laukums (23,70m x 15,40m);
 • Volejbola laukums (18m x 9m);
 • Futbola laukums ar mākslīgā zālāja segumu (54m x 35m);
 • Divi vingrošanas sektori.

Stadiona lietošanas sezonā tā darba laiks ir no pl. 7.00 līdz 22.00.

 

Mācību gada darba dienās pēc mācību stundām, individuālajām nodarbībām un interešu izglītības nodarbībām stadions bez papildus samaksas līdz pl. 18.00 pieejams skolēniem. Citi stadiona lietotāji stadionu var lietot gadījumā, ja to darbība netraucē skolēniem.

 

Mācību gada darba dienās pēc pl. 18.00 stadions pieejams visiem lietotājiem, priekšroku dodot:

 • Ogres novada pašvaldības iestāžu rīkotajiem pasākumu dalībniekiem;
 • lietotājiem, kuri nomā stadionu vai tā daļas atbilstoši Ogres novada pašvaldības apstiprinātām nomas cenām.

Skolēnu brīvlaikos, brīvdienās un valsts svētku dienās stadions pieejams visiem lietotājiem, priekšroku dodot:

 • Ogres novada pašvaldības iestāžu rīkotajiem pasākumu dalībniekiem;
 • lietotājiem, kuri nomā stadionu vai tā daļas atbilstoši Ogres novada pašvaldības apstiprinātām nomas cenām.

Ar stadiona lietošanas noteikumiem var iepazīties šajā saitē.
Aktuālais stadiona noslodzes grafiks pieejams šajā saitē.

Maksas pakalpojuma izcenojums stadionam:

Nr. Pakalpojuma veids / Nomas objekts Mērvienība Cena EUR bez PVN
1. Stadiona skrejceļa un vieglatlētikas sektoru izmantošana vienai persona 1 stunda 2.60
2. Strītbola laukuma izmantošana 1 stunda 5.08
3. Āra volejbola laukuma izmantošana 1 stunda 5.80
4. Futbola laukuma izmantošana 1 stunda 21.42
5. Stadiona (skrejceļu, vieglatlētikas sektoru, sporta spēļu laukumu)  izmantošana 1 stunda 44.63

Par sporta stadiona laukumu un to sektoru nomu aicinām sazināties ar sporta zāļu un stadiona pārzini Svetlanu Čatlakšu (tālrunis: +371 26734393, e-pasts: svetlana.catlaksa@ogres1v.lv).

Lielā sporta zāle

Ogres 1. vidusskolas sporta halle

Lielajā sporta zālē iespējams izmantot:

 • Sporta zāli ar volejbola un basketbola laukumiem;
 • Tribīnes ar 500 vietām;
 • 4 ģērbtuves, dušas;
 • Sporta spēļu zāles apskaņošanas iekārtu;
 • Trenažieru zāli.

Ar lielās sporta  zāles lietošanas noteikumiem var iepazīties šajā saitē.
Aktuālais lielās sporta zāles noslodzes grafiks pieejam  šajā saitē.

Maksas pakalpojuma izcenojums lielajai sporta zālei un trenažieru zālei:

Nr. Pakalpojuma veids / Nomas objekts Mērvienība Cena EUR bez PVN
1. Trenažieru zāles, ģērbtuvju izmantošana – vienai personai  abonements 12 stundas 17.64
2. Sporta halles puslaukuma, ģērbtuvju izmantošana 1 stunda 13.63
3. Sporta halles, ģērbtuvju izmantošana 1 stunda 21.10

Par lielās sporta zāles un trenažieru zāles nomu aicinām sazināties ar sporta zāļu un stadiona pārzini Svetlanu Čatlakšu (tālrunis: +371 26734393, e-pasts: svetlana.catlaksa@ogres1v.lv).

Mazā sporta zāle

Ar mazās sporta zāles lietošanas noteikumiem var iepazīties šajā saitē.
Aktuālais mazās sporta zāles noslodzes grafiks pieejam  šajā saitē.

Maksas pakalpojuma izcenojums mazajai sporta zālei:

Nr. Pakalpojuma veids / Nomas objekts Mērvienība Cena EUR bez PVN
1. II korpusa 2.stāva sporta zāles, ģērbtuvju izmantošana 1 stunda 10.01

Par mazās sporta zāles nomu aicinām sazināties ar sporta zāļu un stadiona pārzini Svetlanu Čatlakšu (tālrunis: +371 26734393, e-pasts: svetlana.catlaksa@ogres1v.lv).

Citas skolas telpas

Skolā iespējams nomāt:

 • Skolas aktu zāli;
 • Mācību klases;
 • Telpu izmantošanu naktsmītnēm (matrači u.c. netiek nodrošināti).

Maksas pakalpojuma izcenojums citām skolas telpā:

Nr. Pakalpojuma veids / Nomas objekts Mērvienība Cena EUR bez PVN
1. Skolas aktu zāles, ģērbtuvju izmantošana 1 stunda 19.38
2. Mācību klases izmantošana 1 stunda 3.29
3. Telpu izmantošana  (ar iespēju izmantot dušas, WC) nakstmītnei vienai personai 24 stundas 2.89

Par citu skolas telpu iznomāšanu aicinām sazināties ar skolas direktora vietnieku Einaru Kancānu (tālrunis: +371 26133785, e-pasts: einars.kancans@ogresnovads.lv).