Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Ogres 1. vidusskolā!

Aizpildi pieteikumu un iesniedz izprintētu skolas lietvedībā vai nosūti pa e-pastu: skola@ogres1v.lv

No 1. līdz 9. klasei skolēni skolā tiek uzņemti pieteikumu secībā, ja attiecīgajā klašu posmā ir brīvas vietas. Skolēnu uzņemšanu skolā reglamentē skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmās”.

Tā kā skolēnu skaits 1. – 3. klasē ir ne vairāk kā 22 skolēni, bet 4. – 9. klašu posmā skolēnu skaits klasē ir 26, tad pēc trešās klases tiek veidoti jauni klašu kolektīvi. Šo procesu reglamentē skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Ogres 1. vidusskolā tiek veidotas 4. klases”.