Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Ilze Butevica skolas direktore

Direktore

Ilze Butevica

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Direktores vietniece izglītības jomā (1. - 4. kl.)

Iveta Bodeka direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 1. - 3. kl.

Direktores vietniece izglītības jomā (1. - 4. kl.)

Iveta Bodeka

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Direktores vietniece izglītības jomā (5. - 7. kl.)

Linda Andžāne direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 4. - 7. kl.

Direktores vietniece izglītības jomā (5. - 7. kl.)

Linda Andžāne

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Direktores vietniece izglītības jomā (8. - 9. un 12. kl.)

Liene Trūpa direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 8. - 9. un 11. - 12. kl.

Direktores vietniece izglītības jomā (8. - 9. un 12. kl.)

Liene Trūpa

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Direktores vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)

Ināra Voitkāne direktora vietniece metodiskajā darbā

Direktores vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)

Ināra Voitkāne

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Direktores vietnieks izglītības jomā (IT jautājumi)

Direktores vietnieks izglītības jomā (IT jautājumi)

Juris Daļeckis

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Einars Kancāns

Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres novada pašvaldība
Nod. maks. reģ. Nr. 90000024455
PVN reģ. Nr. LV90000024455
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Bankas konts: LV25TREL9800890740210

Pakalpojuma saņēmējs: Ogres 1. vidusskola
Reģ. Nr. 90000024968 (Reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001