Skolas priekša. Skats no drona.
Skolas priekša. Skats no drona.

Ogres 1. vidusskola

“Skola, kuru izvēlas”. Šie vārdi liek attīstīties katru gadu, sekot līdzi inovācijām un sniegt izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem labāko.

Aktualitātes

Konkursa laikā praktiskās nodarbības, un vajadzīgie eksperimentu materiāli (Konkurss Bio-Ķīmiski aktīvi).

15. februārī Ogres ģimnāzijā norisinājās bioloģijas-ķīmijas konkurss “Bio-ķīmiski aktīvi”

Baneris Mūsu Latvijas garšas

Tematiskās dienas “Mūsu Latvijas garšas”

Digitālās akadēmijas afiša

“Digitālās Akadēmijas” noslēguma pasākums skolēniem

Mūzikas pedagogu semināra noslēguma pasākums

Ogres novada mūzikas pedagogu seminārs

Ogres novada sporta centrs logo

Ogres novada Sporta centra veselības veicināšanas nodarbības

Pasākumi

05 Mar

9. klašu skolēnu tikšanās ar Ogres novada Izglītības pārvaldes pārstāvi un Ogres novada vidusskolām

Vairāk
08 Mar

Žetonvakars “Krāsainie tauriņi”

Vairāk
26 Feb

Sveču darināšanas nedēļa

22 Feb

Droša interneta diena

16 Feb

Pirmklasnieku 100. diena skolā

Skolas vide

Sakārtota, atbalstoša un droša. Skolai ir atbilstošs materiāltehnisko resursu klāsts, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu. Skola nodrošina radošu un lietpratībā balstītu mācību un audzināšanas darbu, izmantojot mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas.

Sadarbība un atbalsts

Skola, kurā atbalsta katra skolēna mācīšanos un darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem.

Kompetences un sasniegumi

Skolā notiek mērķtiecīgs darbs, attīstot katra skolēna stiprās puses un talantus. Ir izveidota sistēma darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem, kuri gūst sasniegumus olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Izglītojamajiem tiek nodrošinātas individuālās/fakultatīvās nodarbības.