09.10.2023.

EMU:skola arī mūsu skolā!

Šajā mācību gadā esam viena no skolām Ogres novadā, kurai būs iespēja izmantot digitālo atbalsta rīku EMU:skola, kas ļaus sekot līdzi mūsu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām. EMU:skola nozīmē, ka reizi semestrī skolā notiks 360 grādu anketēšana par skolēnu aktuālajām vajadzībām un iespējamajiem konfliktiem. Šī sistēma sniegs mūsu skolas skolotājiem un skolas atbalsta personālam praktiskus ieteikumus bērna un klases atbalstam.

Jau oktobrī vecāki saņems saiti uz anketu e-klasē vai īsziņu telefonā, un skolēni anketu par sevi aizpildīs klases stundā. Pēc anketas aizpildīšanas vecāki saņems sava bērna aprakstu, savukārt klases audzinātājs, skolas vadība, skolas atbalsta personāls rezultātus izmantos mūsu skolas sociālemocionālās vides pilnveidošanai, lai varētu nodrošināt labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

Vairāk informācijas par EMU:skolu: šeit.