14.10.2022. Erasmus +

No 26.09. līdz 30.09. skolā notika Erasmus + skolu sadarbības projekta “Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai” (“Earthucation – Enough for all?! European Schools for Sustainability and Sufficiency”) dalībnieku sanāksme. Sanāksmē piedalījās Itālijas, Grieķijas, Vācijas un Latvijas pārstāvji.

Projekta mērķi ir:

  • palielināt izpratni par vides nozīmi, sociālajām problēmām un to risinājumiem;
  • izglītot par tādiem jēdzieniem kā ilgtspējība, apdomība, pietiekamība un attiecināt to uz Eiropas izglītības mācību programmām;
  • popularizēt videi draudzīgus ieradumus, samazinot to kaitīgo ietekmi.

Sanāksmes tēma – ekosistēmas. Nedēļas laikā izzinājām Latvijas ekosistēmas – mežu, piejūras teritorijas, purvu. Klausoties gida stāstījumu, pašiem vērojot, piedzīvojot, bija iespējams gūt jaunus iespaidus, izpratni par katras ekosistēmas nozīmi mūsu dzīvē, izvērtēt savas rīcības sekas, atbildību par apkārtējo vērtību saglabāšanu. Dalībnieki vēroja un izzināja Latvijas mežus un  jūras krastu erozijas veidus, iemeslus Jūrkalnē un Saulkrastos. Mums bija svarīgi saviem viesiem parādīt vienu no Latvijā esošām ekosistēmām – purvu, kas pārējo dalībvalstu teritorijā nav izplatīta. Zinošas gides pavadībā uzzinājām par purvu veidošanos, kūdras ieguvi un izmantošanu Latvijā un pasaulē, rekultivācijas iespējām, devāmies pārgājienā pa purvu ar purva kurpēm.
Nedēļas noslēgumā skolēni veidoja bukletus par ekosistēmām, izvērtēja, ko jaunu uzzinājuši, kā paust savu attieksmi pret apkārtējo vidi un popularizēt videi draudzīgus ieradumus savu tuvāko cilvēku lokā.

Galerija