09.10.2023.

“Mēs neesam vieni paši uz pasaules, un, lai ko arī mēs nedarītu, mēs esam atbildīgi par to, kas notiek ar citiem.” (Marsels)

Lai vairotu atbildību un veicinātu drošu vidi skolā, 6.oktobra pēcpusdienā notika erudīcijas konkurss 4.-9. klašu skolēniem “Esi atbildīgs un drošs!” Skolēniem bija iespēja pārbaudīt, cik labi viņi pārzina skolas iekšējās kārtības noteikumus, analizēt dažādas situācijas par drošību skolā un ceļā uz skolu, labāk izprast skolas vērtēšanas kārtību, kā arī radoši atainot būtiskus skolas iekšējās kārtības noteikumus.

Konkursa komandu sastāvā bija pa vienam pārstāvim no katras paralēlklases, tādējādi veicinot skolēnu sadarbības prasmes jaunās situācijās. Komandas līdzvērtīgi cīnījās, un ar nelielu pārsvaru 1.vietu ieguva 8.klašu komanda, 2.vietu – 5.klašu pārstāves, 3.vietu – 9.klases.

Erudīcijas konkurss ir tikai solis, lai dalībnieki un viņu klasesbiedri par savu atbildību un drošību domātu arī ikdienā.

Galerija