18.10.2023.

9.oktobrī skolā notika Ogres novada mūzikas pedagogu seminārs, kurā skolotājas Linda Rozentāle-Auziņa un Ilze Briede vadīja atklātās stundas. Semināra dalībniekiem tika rādītas iespējas, kā radoši un jēgpilni organizēt mūzikas stundu 2.klasei tādā telpā, kas iekārtota mūsdienīgi un vecumposmam atbilstoši.

Savukārt, 9.klase sacerēja vadmotīvus pasaku tēliem, izmantojot ChromeMusLab programmu, skolēnos stiprinot pārliecību, ka muzicēt var visi.

Noslēgumā skolotājas dalījās pieredzē par mācību procesa organizēšanu pēc Skola2030 paraugprogrammas, kā arī atbildēja uz interesējošiem jautājumiem. Savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir liels ieguvums visiem.

Uz tikšanos nākamajā seminārā!

Galerija