14.10.2022.

Jau kopš 2020. gada mūzikas kabinets ir ieguvis krāsainas pārmaiņas – klasē ir mīksts grīdas segums, sēžampufi, galdu vietā ir ZTOOL jeb paliktņi, ko izmanto brīžiem, kad nepieciešams veikt rakstu darbus. Katrā mācību stundā ikvienam ir iespēja uzstāties kā koncertā, uz klasē uzstādītajiem podestiem, ļaujot pilnvērtīgi apgūt jauno Skola2030 mācību saturu. Šīs pārvērtības notika jau 2020. gadā projekta „Mūzikas kabineta pilnveide Ogres 1.vidusskolā”, ko īstenoja domubiedru grupa „Vecāki un skolotāji mūzikas kabineta pilnveidei” ietvaros.  Tas tika veikts ar  pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” atbalstu.

Arī šogad domubiedru grupa izlēma turpināt pilnveidot kabineta iekārtojumu – klasē tika nomainīts esošais mīkstais grīdas segums. Kabineta grīdu tagad klāj augstākās tehnoloģijas tekstils ar bioniskām īpašībām, kas pozitīvi ietekmē to skolēnu labsajūtu, kas cieš no alerģijas. Kā liecina dažādos avotos pieejamā informācija, hiperjutība novērojama apmēram 10% skolas vecuma bērniem. Taču tagad mūzikas stundas notiek veselībai drošākā vidē. Jaunais grīdas segums ļoti patīk skolēniem – tas ir mīksts un tik skaistā krāsā! Skolēniem ļoti patīk jaunā klases telpa, jo īpaši grīdas segums!