28.03.2024.

2024. gada 18. – 22.martam 12. klašu skolēni prezentēja savu veikumu starpdisciplinārajā kursā “Projekta darbs”, aizstāvot pētniecības, sabiedriskos un jaunrades darbus. Lai skolēniem būtu iespējams kvalitatīvāk apgūt mācību saturu un izstrādāt savus projekta darbus, izglītības iestādēm jābūt atvērtām sadarbībai ar dažādu nozaru speciālistiem un uzņēmējiem gan novadā, gan ārpus tā. Tādēļ uz pētniecisko darbu priekšaizstāvēšanu aicinājām dažādu nozaru speciālistus, lai jauniešiem ieteiktu labākos risinājumus darbu pilnveidei.

Paldies par atsaucību un vērtīgiem ieteikumiem sakām Ogres Goda pilsonei un bijušajai skolas direktores vietniecei Irinai Grigalei, kura skolēnu zinātnisko darbu pētniecībā ir bijusi iesaistīta jau no pašiem pirmsākumiem zinātniski pētniecisko darbu tapšanā skolā, viņas skolēni veiksmīgi startējuši ne tikai novada, bet arī valsts līmenī. Paldies fizikas un bioloģijas jomu speciālistiem – ārstam, anesteziologam, reanimatologam Mārtiņam Saulītim, kurš ir arī mūsu skolas absolvents, un Lielvārdes energosistēmu speciālistam Marisam Giņko – par vērtīgiem padomiem jomu specifikā.

Paldies dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” vadītājai Danutai Priedei, Ogres Jaunatnes lietu speciālistei Dacei Veiliņai un Ogres improvizācijas teātra vadītājam Oskaram Kļavam par vērtīgiem ieteikumiem sabiedriskā darba veicināšanai novadā.

Paldies Ogres novada uzņēmējiem un speciālistiem – SIA “Polarstar.lv” vadītājam Andrim Bērziņam, Zoza Couture apģērbu māksliniecei Evitai Arājai, pianistam, vokālistam, mūzikas pedagogam, grupas “Cool Collective” dalībniekam Ardim Avotiņam, Ogresgala tautas nama vadītājai, dziedātājai Baibai Ozoliņai – par vērtīgiem padomiem jaunrades darbu, dizaina risinājumu un skolēnu mācību uzņēmumu tālākai attīstībai. Paldies Ogres tehnikuma uzņēmējdarbības un grāmatvedības skolotājai, konsultantei SMU jautājumos Lindai Pastarei par skolēnu mācību uzņēmumu praktisko skatījumu uz darbu iespējām tālākai pilnveidei.

Tikai kopīgi sadarbojoties, ieguldot laiku un resursus jauniešu kompetenču pilnveidē, iegūsim radoši domājošu un uz izaugsmi tendētu sabiedrību, kas nebaidīsies īstenot vispārdrošākās idejas un izveidot veiksmīgu karjeru.

Maija otrajā nedēļā jaunieši prezentēs savus darbus vēl plašākai sabiedrībai.

Galerija