Bezmaksas sabiedriskais transports novada skolēniem

Sabiedriskā transporta zīme

Skolēnu kartes un braukšanas maksas atvieglojumi no 1. septembra

Tiks apmaksātas Ogres novada izglītojamo braucienu pēcapmaksas biļetes par braucieniem, kas veikti līdz no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 15. septembrim, uzrādot Ogres novada skolēna karti sabiedriskā transporta līdzekļa vadītājam vai biļešu kontrolierim. Tas nozīmē, ka no 1.septembra līdz 15.septembrim skolēni varēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus gan, ja uz skolēnu kartes būs uzlīmēta braukšanas maksas atvieglojuma uzlīme, gan arī, ja vēl nebūs.

Atgādinām, ka pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā no skolēna deklarētās dzīves vietas Ogres novada administratīvajā teritorijā līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Braukšanas maksas atvieglojums netiek piemērots, ja maršrutā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vai atpakaļ skolēnu pārvadājumus nodrošina pašvaldība. Braukšanas maksas atvieglojums netiek piemērots Ogres novada pilsētu izglītības iestāžu skolēniem, kuru dzīvesvieta atrodas tuvāk nekā vienu kilometru no izglītības iestādes. Lēmumu par braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu pieņem izglītības iestāde pamatojoties uz Ogres novada saistošajiem noteikumiem nr. 22/2022. Pieejami šeit- https://www.ogresnovads.lv/lv/transports