Ēdināšana

Daily salāti

Edienkarte skolas ēdnīcā:

“Pa-a-aldies!” avīze vecākiem un bērniem:

Samaksas noteikumi:

  • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta tikai ar pārskaitījumu
  • Kompleksās pusdienas 1. – 4. klasei kompensē valsts un pašvaldība – 0,00 €
  • Komplekso pusdienu maksa 5. – 12. klasei – 2,00 €
  • Launags – 0,90 €
  • Samaksa par nākamo mēnesi jāveic līdz kārtējā mēneša 29. datumam
  • Samaksu vēlams veikt par mēnesi (minimums – 10 dienām)
  • 5. – 12. klašu grupā, ja par pusdienām tiek maksāts ar pārskaitījumu, skolēnam jāierodas ēdnīcā saņemt pusdienu talonus.

Informācija, kas jānorāda, veicot pārskaitījumu:

  • Bērna vārds un uzvārds (launagam arī dienas, kurās bērns ēdīs)
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 11.09.2023. – 30.09.2023.)

Rekvizīti kontam, uz kuru jāveic pārskaitījums:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ. nr.: LV40003556833

Bankas nosaukums: AS SEB banka

Norēķinu konts: LV15 UNLA 0050 0176 822 26

Bankas kods: UNLALV2X

Ja jums ir konts SEB bankā, izdevīgāk lietot bankas piedāvāto internetbanku, tad netiek aprēķināta komisijas maksa par veikto pārskaitījumu.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot īsziņu uz norādīto tālruni!

Neapmeklētās dienas netiek atrēķinātas no iemaksātās summas, ja bērns nav atteikts no pusdienām vai launaga.

 Ar cieņu,
“Daily” ēdnīca