Individuālais mācību plāns 2020 – 2023 B klase

Vispārējā idējā izglītība (programmas kods 31016011)

INDIVIDUĀLAIS MĀCĪBU PLĀNS 2020 – 2023 B klase

Mācību stundu plāns programmā:

Mācību priekšmets

Stundu skaits

10.klase

11.klase

12.klase

Pamatkursi

Latviešu valoda un literatūra I

420

210

210

0

Svešvaloda (B2) Angļu valoda I

280

140

140

0

Svešvaloda (B1)   Krievu / Vācu valoda

210

70

70

70

Vēsture un sociālās zinātnes I

210

0

210

0

Fizika I

210

105

105

0

Ķīmija I

210

0

105

105

Bioloģija I

105

105

0

0

Ģeogrāfija I

105

0

0

105

Sports un veselība

280

105

105

70

Kultūra un māksla I

210

210

0

0

Matemātika I[1]

1.variants

420

210

210

0

2.variants

420

140

140

140

Tehnoloģiju joma[2]

Datorika

70

35

35

0

Dizains un tehnoloģijas I

210

105

105

0

Programmēšana I

210

105

105

0

Padziļinātie kursi[3]

Latviešu valoda un literatūra II

210

0

0

210

Svešvaloda Angļu valoda II (C1)

210

0

0

210

Sociālās zinātnes II

245

0

0

245

Fizika II

245

0

0

245

Ķīmija II

210

0

0

210

Bioloģija II

210

0

0

210

Matemātika II

280

0

0

280

Dizains un tehnoloģijas II

210

0

0

210

Programmēšana II

210

0

0

210

Projekta darbs

70

0

0

70

Specializētie kursi[4]

Uzņēmējdarbības pamati

140

70

70

0

Filozofija

70

70

0

0

Filozofija

70

0

70

0

Filozofija

70

0

0

70

Projektu vadība

70

70

0

0

Projektu vadība

70

0

70

0

Projektu vadība

70

0

0

70

Psiholoģija

70

70

0

0

Psiholoģija

70

0

70

0

Psiholoģija

70

0

0

70

Cilvēka bioloģija

105

0

0

105

Fakultatīvie kursi[5]

Spāņu valoda

315

105

105

105

Franču valoda

315

105

105

105

Uzņēmējdarbības pamati

140

70

70

0

Filozofija

70

70

0

0

Filozofija

70

0

70

0

Filozofija

70

0

0

70

Projektu vadība

70

70

0

0

Projektu vadība

70

0

70

0

Projektu vadība

70

0

0

70

Psiholoģija

70

70

0

0

Psiholoģija

70

0

70

0

Psiholoģija

70

0

0

70

Cilvēka bioloģija

105

0

0

105

[1]Izglītojamais izvēlas vienu no kursa Matemātika I apguves variantiem
[2]Izglītojamais izvēlas vienu no piedāvātajiem tehnoloģijas jomas kursiem
[3]Izglītojamais izvēlas trīs no piedāvātajiem padziļinātajiem kursiem un kursu “Projekta darbs”
[4]Skolēns specializēto kursu apguvi var izvēlēties apjomā, kurš nepārsniedz maksimālo skolēna slodzi nedēļā (36 kontaktstundas).
[5]Fakultatīvo kursu izvēle skolēnam ir brīvprātīga.