Bērnu un jauniešu deju kolektīvs

Skolotājs: Daina Pelēce

Klašu grupa: 7. - 12. klase