Ģitārspēles pulciņš

Skolotājs: Dace Priedoliņa

Klašu grupa: 1. - 12. klase