Kokapstrādes pulciņš

Skolotājs: Edmunds Puriņš

Klašu grupa: 1. - 12. klase