Koris

Skolotājs: Linda Rozentāle- Auziņa

Klašu grupa: 1. klase

Interešu izglītības programma piedāvā 1. klašu skolēniem apgūt muzikālās zināšanas un prasmes, dziedot skolas 1. klašu korī. Nodarbībās ne tikai izpildām elpošanas, dikcijas un skaņas veidošanas vingrinājumus, bet arī spēlējam spēles, mācāmies uzstāties, būt uz skatuves un sadarboties ar citiem. Koris aktīvi piedalās visos skolas pasākumos – ar lepnumu un lielu prieku dziedām valsts svētku koncertos, Ziemassvētku koncertos, februārī ar citiem skolas 1. klašu skolēniem svinam 100 dienas skolā, pavasarī uzstājamies ģimenes dienai veltītā koncertā. 1.klašu koristi gūst gandarījumu un prieku par ikkatru koncerta pieredzi un tikpat lielu prieku dod un saņem pretī arī pēc iknedēļas kora nodarbībām.