Latviešu tradicionālo jostu darināšana

Skolotājs: Edīte Kuzmane

Klašu grupa: 1. - 12. klase