Lego robotikas pulciņš

Skolotājs: Nora Meire

Klašu grupa: 4. - 8. klase