Rokdarbu pulciņš

Skolotājs: Inese Nolmane

Klašu grupa: 1. - 4. klase

Katrs bērns var būt radošs, un mūsdienās radošumam ir ļoti liela nozīme personības izaugsmē. Sākumskolas vecumā rokdarbi un dizains bērniem šķiet ļoti interesanta un aizraujoša nodarbe, tie ļauj attīstīt radošā darba iemaņas un prasmes praktiskā darbībā. Rosinot bērnus darboties ar dažādiem materiāliem, viņiem tiek dotas unikālas iespējas – rokdarbi rosina iztēli, palīdz attīstīt bērna radošās spējas un individualitāti, kā arī veido veselīgu pašapziņu, mācot bērnu apzināties, ka viņš spēj paveikt ko vērtīgu.

Rokdarbu pulciņa nodarbības:

  • veicina roku sīkās muskulatūras attīstību,
  • veido prasmi darboties ar dažādiem materiāliem,
  • sekmē darba prieku un radošo pašizpausmi.

Bērnu veidotie mākslas darbi kļūst par īpašām un aizkustinošām dāvanām ģimenei un draugiem, kā arī ir neatņemams svētku dekors skolas pasākumos. Nodarbībās lielākoties tiek izmantoti skolas piešķirtie mācību materiāli.