Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences nr.: V_7149

Licences datums: 18.10.2023

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(21015811)

1. – 9. klašu skolēniem no 2023. gada 18. oktobra
Norādīts vidējais mācību stundu skaits nedēļā katrā klasē

Klase

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodu mācību joma

Latviešu valoda

6

6

6

6

4

4

3

3

3

Pirmā svešvaloda (angļuvaloda)

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālās zinības

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Latvijas un pasaules vēsture

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vizuālā māksla

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mūzika

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Literatūra

0

0

0

0

2

3

2

2

2

Dabaszinātņu mācību joma

Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ģeogrāfija

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Matemātikas mācību joma

Matemātika

4

4

5

4

4

5

5

5

4

Tehnoloģiju mācību joma

Dizains un tehnoloģijas

1

2

2

3

6

6

6

8

9

Datorika

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Kopā

22

23

24

25

28

30

32

34

34