Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V_3356

Licences datums: 29.07.2020

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

1. – 9. klašu skolēniem no 2022. gada 1. septembra
Norādīts vidējais mācību stundu skaits nedēļā katrā klasē

Klase

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodu mācību joma

Latviešu valoda

6

6

6

4

4

4

3

3

3

Angļu valoda

2

2

2

2

4

3

3

3

3

Krievu/vācu valoda

0

0

0

1

1

1

2

2

2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālās zinības

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Sociālās zinības un vēsture

0

0

0

2

2

3

0

0

0

Latvijas un pasaules vēsture

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vizuālā māksla

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Mūzika

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Literatūra

0

0

0

2

2

2

2

2

2

Teātra māksla

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Dabaszinātņu mācību joma

Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

0

0

0

Ķīmija

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Fizika

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Bioloģija

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Ģeogrāfija

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Matemātikas mācību joma

Matemātika

4

4

4

5

5

6

5

5

5

Tehnoloģiju mācību joma

Dizains un tehnoloģijas

1

2

2

1

1

2

2

1

1

Datorika

0

0

0

1

1

1

2

2

1

Inženierzinības

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Kopā

22

23

24

26

28

30

31

34

34