Karjeras izglītība / Pedagogiem

Metodiskie materiāli

  • KIPNIS metodikas
  • Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets “Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā
  • Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1. – 6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.
  • “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” Rokasgrāmata skolotājiem.
    I. Lemešonoka. Apgāds Zvaigzne ABC, 2018.