Karjeras izglītība

Karjeras izglītības programma 1. – 12. klasēm

Karjeras izglītības darba plāns 2023./2024.m.g.

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere – izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

  • izprast sevi;
  • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
  • apzināt savas stiprās un vājās puses;
  • plānot un vadīt savu karjeru;
  • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
  • pētīt izglītības iespējas;
  • pieņemt lēmumus.