Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde pie centrālas ieejas

Mūsu skolā skolēnu pašpārvalde darbojas jau kopš 2013. gada.
To veido 5.-12. klašu aktīvie skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus, un censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, izvērst savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Mazās tikšanās pirmdienās garajā starpbrīdī.

Lielā sapulce katra mēneša trešājā ceturdienā skolas aktu zālē pl. 15.00

Darbības virzieni:
  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā;
  • Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē – dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā;
  • Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam savu skolu;

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Nepastāv vecuma ierobežojums, un par dalību nav jāmaksā. Par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

Nolikums_1

Pašpārvaldes sastāvs 2021./2022. m.g

Skolēnu domes prezidente

sievietes portreta ilustrācija

Skolēnu domes prezidente

Ilze Smaidiņa

Kopā mēs varam panākt vairāk un ātrāk!

Sporta pasākumu organizators

Sporta pasākumu organizators

Dāvis Lakša

9.b klases skolnieks

Kultūras ministre

Kultūras ministre

Ieva Kalniņa

7.a klases skolniece

Dārta Kundziņa

9.a klases skolniece