04.03.2024. – 08.03.2024.

Skola

Paredzētie pasākumi:

  • Glītrakstīšanas stunda “mazajiem” 1. – 3. klašu posmā
  • Mēlesmežģu veidošanas uzdevumi “lielajiem” pamatskolas posmā
  • Klusuma akcijas dažādās vidēs (klusuma mirklis klasē, klusuma stunda, klusuma spēles)

 

  • 5. martā konkurss “Klusākā klase ēdamzālē” (Sākumskolas posmā vērtē paši klašu audzinātāji/pedagogi, pamatskolā – pedagogs dežurants)
  • 6. martā metodiskajā rīta cēlienā no plkst. 8.20 – 9.20 psiholoģe Līga Volonte vadīs nodarbību pedagogiem aktu zālē par konfliktu risināšanu, kurā pievērsīsim uzmanību ķermeņa valodai.
  • 7. martā (ceturtdien) plkst. 14.30 – 15.30 pasākums “Pozitīvas disciplinēšanas paņēmieni sākumskolā”