27.02.2023.

11:00

Aktu zāle

Izglītības projekta “Gribu būt mobils” mērķis

Veicināt 6. – 8. klašu skolēnos izpratni par apdraudējumiem un riskiem dažādās dzīves situācijās, tai skaitā ceļu satiksmē, mudināt izprast savus pienākumus, identificēt drošas rīcības soļus, precīzi formulēt un kritiski analizēt kompleksas problēmas, kas saistītas ar drošību, atbalstīt skolotājus, piedāvājot inovatīvu, mūsdienīgās mācību metodēs balstītu izglītojošu materiālu interneta vidē ar jauniešiem tik tuvo sacensības garu un nodrošinot pēctecīgu zināšanu un prasmju attīstību, kas saistītas ar satiksmes drošības jautājumiem mūsdienu mainīgajā ceļu satiksmē.

Vairāk informācijas skatīt šeit.