ERASMUS+ “Nedēļa Ogres 1. vidusskolā” Latvija (Ogre) 08.04.2024. līdz 12.04.2024.

No 8. līdz 12.aprīlim skolā notika Erasmus + nedēļa, kurā kopā ar 16 mūsu skolēniem piedalījās 8 skolēni un 2 skolotājas no ICS “Margherita Hack” Palermo (Itālija), kā arī 8 skolēni un 2 skolotājas no 62nd Junior High School Atēnām (Grieķija).

Erasmus+ nedēļa sākās ar atklāšanas koncertu, kurā uzstājās skolas ģitāristu ansamblis (vadītāja Dace Priedoliņa), 5.-9.klašu koris (diriģente Ilze Briede, koncertmeistare Gunta Trasune) un BJDK ”Viznīts” (vadītāja Daina Pelēce). Deju kolektīvs ne tikai uzstājās, bet arī mācīja deju “Mazais ritenītis”, kurā tika iesaistīti visi skolēni. Paldies visiem kolektīviem par sirsnīgajiem priekšnesumiem!

Nedēļas laikā skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs: stāstīja par savu skolu, pilsētu un valsti, domāja par vides problēmām un, sadarbojoties grupās 3 valstu skolēniem, radīja savas digitālās grāmatas, ciemojās Ogres tehnikumā un Ogres Valsts ģimnāzijā, piedalījās aktivitātēs Jauniešu mājā, apmeklēja Ogres Centrālo bibliotēku.

10.aprīlī devāmies mācību ekskursijā uz Turaidas muzejrezervātu, lai piedalītos aizraujošā kultūras un vēstures izzināšanas orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts”.Lai redzētu Latvijas dzīvniekus un priecātos par Latvijas dabas skaistumu, viesojāmies Līgatnes dabas takās.

11.aprīlī Erasmus+ grupa apmeklēja Latvijas Nacionālo dabas muzeju un Melngalvju namu, kur izzināja Lavijas dabu un vēsturi.

Aizraujošā un pasākumiem piepildītā nedēļa noslēdzās ar kopīgu darbošanos – skolēni gan cepa keksiņus, gan uzzināja par ātro modi un tās kaitīgo ietekmi uz vidi, kā arī izgatavoja atslēgu piekariņus no džinsu auduma un koka. Notika grupās radīto digitālo grāmatu, par izlozētā dzīvnieka un atkritumu problēmām mežā, prezentācijas, kurās skolēni parādīja spēju pašvadīti apgūt storyjumper.com un radoši izpausties gan radot stāstu, gan to ilustrējot.

Noslēgumā katras valsts skolēni mācīja sagatavotās spēles, kurās azartiski iesaistījās visi skolēni. Ikviens Erasmus+ nedēļas dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību.

Emocionālā nedēļa noslēdzās ar mūsu skolēnu sagatavotajiem muzikālajiem priekšnesumiem – Elizabete Paula Beitāne un Elīza Eisaka spēlēja klavieres, Everita Līze Kaira – vijoli, Daniēla Lilū Siņkovska – ukuleli. Paldies meitenēm par izjustajiem muzikālajiem priekšnesumiem!

Visi Erasmus+ nedēļas dalībnieki atzina, ka šādas kopīgas tikšanās, citu valstu kultūras un vēstures izzināšana, paplašina redzesloku un ir vērtīga pieredze.

Paldies Erasmus+ programmai par iespēju iegūt jaunus draugu un neaizmirstamas atmiņas!