ERASMUS+ “Skolēnu grupas mobilitāte” Grieķija (Atēnas) 2024. gada 21. līdz 27. aprīlim

Astoņi Ogres 1. vidusskolas skolēni kopā ar skolotājām Ilzi Briedi un Ilzi Krastiņu aprīļa beigās viesojās “62nd Junior High School of Athens” Grieķijā.

Skolēni iepazina grieķu skolēnu ikdienu, atklājot, ka daudzas problēmas ir līdzīgas. Abās skolās aktuāla ir skolēnu emociālā labbūtība. Projektā iesaistītie jaunieši piedalījās nodarbībā “Gender-based violence” par vardarbību skolā, kuras pamatā ir dzimumnevienlīdzības problēma, iegūstot jaunas zināšanas un izpratni par šīs problēmas izpausmēm skolas vidē, sabiedrībā dažādās kultūrās, un atklāja, kas jāmaina, lai ikvienā vietā pusaudži justos gan fiziski, gan emocionāli droši.

Pirms došanās uz Atēnām skolēni pašvadīti meklēja informāciju un veidoja prezentāciju, ar kuru iepazīstināja grieķu skolēnus, stāstot par mūsu zemi, tradīcijām, mūsu pilsētu, skolu.

Iepazīstot pasaules kultūras mantojumu Atēnās, skolēni novērtēja iegūtās zināšanas, pieredzi un grieķu tautas viesmīlību. Sadarbību stiprināja gan grieķu alfabēta apguve, gan haiku rakstīšana, gan kopīga, videi draudzīga mākslas darba veidošana ar krāsainiem krītiņiem uz skolas sienas, gan tradicionālo deju apguve.

Saņemot sertifikātus par dalību projektā, gan grieķu, gan mūsu jauniešiem acīs sariesās asaras – tās bija gan skumjas, ka jāšķiras, gan prieks par draudzību, kas radusies, iespējams, visam mūžam. Jā, tieši tas ir Erasmus+ projekta ieguldījums jauniešu labbūtībā – atklāt, ka Eiropa, pasaule ir atvērta un katram ir iespēja savas robežas paplašināt, iesaistoties dažādās aktivitātēs.