ERASMUS+ “Skolēnu grupas mobilitāte” Spānija (Las Palmas) 2024. gada 6. līdz 11. februārim

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 5 skolēni: Sofija Ozoliņa- Liepkalne, Ernests Gustavs Mikuts, Alise Brikule, Alise Silgale, Eva Spandega un 2 skolotāji: Valdis Silovs un Ināra Voitkāne.

Mācību vizītes laikā tika noskaidrots, ka Spānijas skolā skolēnu darbība ir līdzīga Ogres 1.vidusskolas. Ņemot vērā kultūru un skolas ģeogrāfisko novietojumu, ievērojot savas specifikas, skolēnu pašpārvalde vairāk cenšas darboties stundu laikā no 8.00-14.00, jo šis laiks ir mācību laiks un pēc 14.00 skolēnus savākt kādām aktivitātēm ir praktiski neiespējams.

Skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem bija iespējams ar sadraudzības skolu apmainīties ar katras pašpārvaldes darbības virzieniem un izprast katras pašpārvaldes galvenos darbības virzienus. Pieredzes apmaiņas laikā skolēni dalījās savā pozitīvajā pieredzē, kā arī ieguva jaunus kontaktus, un izteica iespējamo sadarbību attālinātā veidā starp skolām.

Ogres 1.vidusskolas pašpārvaldes pārstāvji saprata, ka ļoti liela nozīme ir pašu organizatoru labsajūtai, nepietiek tikai domāt par apkārtējo līdzcilvēku labsajūtu. Tas ļaus veidot pasākumus ar lielāku degsmi un lielāku precizitāti. Iespējams tas var nozīmēt, ka pasākumu kvantitāte būs jāsamazina, bet palielinātos pasākumu kvalitāte.