Diena bez viedierīcēm

Ikdienā skolā un ārpus skolas ir novērojams, ka skolēni ļoti daudz izmanto telefonus. Katru starpbrīdi tiek spēlētas spēles, apskatīti sociālo tīklu ieraksti, telefoni tiek izmantoti arī saziņai savā starpē, informācijas pārsūtīšanai. Visbiežāk izklaidei.

Projekta dalībnieki izvēlējās vienu dienu veltīt tam, lai pēc iespējas samazinātu viedierīču ietekmi uz savu ikdienu. Tika domāts par to, kuri ir tie brīži, kad katrs personīgi viedierīces izmanto un kādam nolūkam, cik lielā mērā viedierīcē pavadītais laiks tiek izmantots izklaidei un darbam, sadzīves jautājumu risināšanai, mācībām, izklaidei.

Skolēni domāja par to, vai viņi var samazināt viedierīču izmantošanu. Tika pierakstītas savas domas, izjūtas tajā brīdī, kad notika atteikšanās no izklaides viedierīcē.

Būtiskākie secinājumi pēc uzdevuma veikšanas bija saistīti ar iespēju pamanīt vairāk notikumu savā apkārtnē, iespēju sarunāties ar blakus esošajiem, vairāk laika lasīt grāmatas, gatavot ēst.

Sava pētījuma “Diena bez viedierīcēm” prezentēšana notika klasē, aicinot klasesbiedrus izmēģināt veikt līdzīgu uzdevumu.