Ideālā ūdens pudele

Viena no projekta pamattēmām ir ūdens, tā nozīme mūsu dzīvē, ilgtspējīgi risinājumi, kas ietekmē mūsu ikdienu, nākotni.

Četrās klasēs tika veikta aptauja par ūdens lietošanas paradumiem ikdienā un ūdens papildināšanu skolā. Skolēni atbildēja uz šādiem jautājumiem:

  • Vai Tu zini,kur skolā vari uzpildīt savu ūdens pudeli atkārtoti?
  • Vai Tev ir līdzi atkārtoti uzpildāma ūdens pudele?
  • Vai Tu šodien skolā piepildīji savu ūdens pudeli?
  • Vai Tu domā, ka vari remdēt slāpes, padzeroties kādu limonādi?

Aptaujas rezultāti parādīja, ka visi skolēni zina, kur skolā var atkārtoti uzpildīt savu ūdens pudeli, bet tikai viena ceturtā daļa no visiem aptaujas dalībniekiem ikdienā izmanto savu atkārtoti uzpildāmo ūdens pudeli.

Tā kā regulāra un pietiekama ūdens daudzuma nodrošināšana ķermenim ir svarīga, projekta dalībnieki nolēma papētīt, kādas ūdens pudeles ir pieejamas tirgū, kādām prasībām jāatbilst, lai ikviens varētu atrast savai ikdienai piemērotāko. Skolēni veidoja plakātu, kurā apkopoja savas ideālās ūdens pudeles īpašības – izskatu, ietilpību, materiālu. Ar to iepazīstināja savus klasesbiedrus un atbildēja uz jautājumiem par saviem izpētes rezultātiem.