Logo konkurss Latvijā

Erasmus+ projekta “EARTHUCATION” – “Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai” dalībnieki tika aicināti piedalīties projekta logo izveidē. Veidojot logo, bija jādomā par projekta tēmu. Mūsdienu ekonomika balstās uz nepārtrauktu izaugsmi un resursu tērēšanu, bet ar korona vīrusu saistītā krīze parādīja, ka šī globālā kapitālistiskā sistēma var saņemt triecienu un tikt ievainota un tas, kas bieži tiek aizmirsts, ir vides neaizsargātība.

Tādēļ šis projekts izmanto krīzes situāciju mūsu vērtību pārskatīšanai. Šī krīze māca mums palēnināt tempu, lai paskatītos uz pirmsākumu un saprastu, “ ka vairāk ir mazāk”. Kā rezultātu šis projekts vēlas sasniegt PIETIEKAMĪBU: vienkāršu un adekvātu dzīves standartu ar fokusu uz ilgtspējību un apdomību. Šis projekts ir vērsts uz starpdisciplināru pieeju, mēģinot savienot katra cilvēka fizisko un psiholoģisko labsajūtu, dabas aizsardzību, patērnieciskumu.

Logo konkursa uzvarētāji ir Amēlija Čiščakova un Kristiāna Budovska no 9.d klases, Marta Šeikina un Edgars Kuļiņičs no 9. e. Paldies Andīnai Samantai Sudmalei no 9.e par plakāta dizainu un visiem pārējiem dalībniekiem par piedalīšanos!