Pētījums mežā

Earthucation projekta ietvaros skolotāji kopā ar skolēniem veic starpdisciplināru projektu – “Pētījums mežā”. Pētījums veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kuras laikā nepieciešams atrisināt problēmsituāciju – noteikt mežaudžu krājas apjomus, to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmumus par mežaudžu kopšanas turpmāko gaitu.

Skolēniem, iejūtoties mežkopja lomā un veicot uzdevumus, nepieciešams izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un datorikas priekšmetu zināšanas un prasmes.

Skolēni uzzina, ka lielākā daļa Latvijas mežu tiek audzēti un kopti ar mērķi iegūt kvalitatīvus kokmateriālus, ievērojot gan ekonomiskos, gan ekoloģiskos un sociālos aspektus. Meža kopšanas ietekme uz organismu daudzveidību nav viennozīmīga – tā ir atkarīga no konkrētās vietas apstākļiem